Bamble Brass
 • Om Bamble Brass    • Noter & partiturer    • Aktuelt      • Hjem  

 

 

   Om Bamble Brass
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 46 009

 

 


Styret

Valgt på årsmøte 3.februar 2021

Leder Gard Madsen
Kasserer Jostein Braaten
Styremedlem Geir Hansen
Styremedlem Sigbjørn Øvland
Styremedlem Gudmund Engen

Varamedlem Marit Vinje

 

Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle musikkorps fra og med 1. oktober 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for korpset og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for korpset.

For Forbundsstyret er det et overordnet ønske at korpsbevegelsen skal være et trygt sted å være for alle.

Det er bare musikkorpsets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i korpset.

Styret i Bamble Brass oppnevnt Eirk Manger og Lisbeth Kristensen som korpsets kontaktpersoner. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

6.1.2015 Lisbeth Kristensen

   


 Vedtekter Read file