Bamble Brass
 • Om Bamble Brass    • Noter & partiturer    • Aktuelt      • Hjem  

 

 

   Om Bamble Brass
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Styret

Valgt på årsmøte 3.februar 2021

Leder Gard Madsen
Kasserer Jostein Braaten
Styremedlem Geir Hansen
Styremedlem Sigbjørn Øvland
Styremedlem Gudmund Engen

Varamedlem Marit Vinje

 

Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle musikkorps fra og med 1. oktober 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for korpset og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for korpset.

For Forbundsstyret er det et overordnet ønske at korpsbevegelsen skal være et trygt sted å være for alle.

Det er bare musikkorpsets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i korpset.

Styret i Bamble Brass oppnevnt Eirk Manger og Lisbeth Kristensen som korpsets kontaktpersoner. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

6.1.2015 Lisbeth Kristensen

   


 Vedtekter Read file