Bamble Brass

Bamble Brass Oppdaterer

. Anette Guldager

Første øvelse etter sommerferien blir 12. august i Grinbakkens lokaler på Stathelle

Styret i Bamble Brass vil hele tiden forholde seg til myndighetenes Korona-anbefalinger.

 

  • Det er bestilt ytterjakker og pikê-skjorter til korpset, de vil bli delt ut til høsten.
  • Oppdatert oversikt over e-post adresse og telefon nummer ligger som vedlegg under "Informasjon til musikantene" send oss en tilbakemelding dersom det er noen feil du ser.

 

FOTOGRAFERING

  • Therese Hartveit skal ta korpsbilder av Bamble Brass. Fotoseansen er utsatt til høsten 
    25.mai 2020 Lisbeth Kristensen

Høst 2020 

Vi planlegger for vanlig høstsesong, med oppstart onsdag 12. august 2020. Øvingslokaler kommer vi tilbake til senere.


a. Søndag 20 september - ekstraøvelse kl 1800-2100

b. Onsdag 23 september - Konsert m/ Nina Gromstad  - Bamble Kirke 175 år

c. Fredag 25 september - Ekstraøvelse før Ompa-spilling i Skien, kl 1900-2100

d. Lørdag 26. september - Ompa-spilling Skien
e. Kirkekonsert Brevik kirke 16-18 okt (inkl øvingshelg)

f. Fredag 18 desember kl 1900-2130: Ekstraøvelse før Julekonsert

g. Søndag 20 desember kl 20.00 Julekonsert i Brevik Kirke med Operagutta. Lydprøve kl 1300. 
h.  2021
                 Oslo Brass
                 Fyrverkerikonsert – 12 juni
                 Jubileumsår


Bamble 03.06.2020  For Styret i Bamble Brass - Jostein Braaten