Bamble Brass

I menyen til venstre finner du artikler fra ulike arrangmenter og hendelser aktuelt for Bamble Brass

Vi øver i høst i nye lokaler på Grasmyr. Vi har fått samme øvelsestid som vi har hatt fram til nå også i de nye lokalene.

 

 

 

 

Skagerak Sparebank Vår faste sponsor for drift av korpset til glede for mange