Bamble Brass

Støtte fra Skagerak Energi

Skagerak Energi støtter Bamble Brass sine konserter i høst

Bamble Brass har blitt tildelt støtte fra Skagerak Energi sitt sponsorprogram slik at reduserte inntekter ifbm konserter som følge av smittevernskrav og dermed redusert antall publikum likevel lar seg øknomoisk gjennomføre.

Vi er svært takknemlige for støtten som gir oss mulighet for å holde så normal aktivitet som mulig i en litt annerledes tid.